24 Σεπ

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας

Η αποδοχή της κληρονομίας μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή. Η γνώση των θεμάτων της αποδοχής και αποποίησης της κληρονομίας είναι σημαντική λόγω της οικονομικής κρίσης, όπου ολοένα αυξάνεται ο αριθμός…
24 Σεπ

Επιμέλεια τέκνου: Σε ισχύ το νέο άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα για τις «ειδικές πράξεις επιμέλειας ανήλικου τέκνου»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020) ο Νόμος 4714/2020 για τις Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας. Μεταξύ άλλων, ο νόμος περιλαμβάνει το άρθρο 139,…
24 Σεπ

Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας: Επικαιροποιημένοι συγκριτικοί πίνακες (Ιούνιος 2020)

Συνεχίζοντας την προσπάθεια για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις για το νέο Ποινικό Κώδικα (Νόμος 4619/2019) και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Νόμος 4620/2019), το Lawspot προχώρησε στην επικαιροποίηση του συγκριτικού πίνακα…
24 Σεπ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ META THN KATAΡΓΗΣΗ του 938 ΚΠολΔ.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ   Με  το άρθρο 1 άρθρο όγδοο παρ.1 ν. 4335/2015, καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 938 ΚΠολΔ, η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης, κατά τη διαδικασία των…