Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο μας  αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν τόσο στη σύσταση εταιρειών, όσο και στην κατοχύρωση εμπορικών ημεδαπών, διεθνών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Παράλληλα,  παρέχουμε υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικής καθώς και δικαστηριακής επίλυσης των διαφορών που άπτονται του δικαίου των αξιογράφων, του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και του τραπεζικού και χρηματιστηριακού δικαίου. Το γραφείο μας ασχολείται με το δίκαιο του διαδικτύου, όπως ζητήματα που αφορούν τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις πάσης φύσεως αστικές και εμπορικές συμβάσεις, όπως εμπορικές μισθώσεις, συμβάσεις διανομής και αντιπροσωπείας, συμβάσεις franchise και το δίκαιο των αξιογράφων.