Αστικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου. Ειδικότερα, ασχολούμαστε με υποθέσεις οικογενειακού, κληρονομικού, εμπράγματου και ενοχικού δικαίου, με υποθέσεις μισθωτικών διαφορών,αγοραπωλησίες ακινήτων,έλεγχο τίτλων,αγωγές κτηματολογίου , υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης και είσπραξης απαιτήσεων.Το γραφείο μας προσφέρει πλήρη νομική κάλυψη φυσικών και νομικών προσώπων κατά των πιστωτικών ιδρυμάτων,  τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και με τη δικαστηριακή επίλυση των ανωτέρω διαφορών ενώπιον όλων των πολιτικών Δικαστηρίων.