Βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό:
Προστασία των οφειλετών από τους servicers  αλλά και λειτουργία των μη πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αναμένεται ναπαρουσιαστεί εντός της εβδομάδας στο υπουργικό συμβούλιο.
 
Παρά το γεγονός ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει ανεβάσειταχύτητες τους τελευταίους μήνες, στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις και αύξηση της αποδοτικότητας του, χωρίς ωστόσο να αποτελεί «καταφύγιο» για στρατηγικούς κακοπληρωτές.
 
Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ρυθμιστούν ζητήματα που σχετίζονται με την τροποποίηση του μηχανισμού του αλγορίθμου,ώστε να συμπεριλαμβάνει και να αξιολογεί όλα τα δεδομένα, ηρύθμιση που θα προκύπτει να γίνεται αποδεκτή από τον οφειλέτη καινα μην απορρίπτεται όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις έως τώρα.
 
Oι βελτιώσεις στον εξωδικαστικό:
Με βάση τα τελευταία στοιχεία, στο τέλος Σεπτεμβρίου μέσωτου Εξωδικαστικού Μηχανισμού είχαν υποβληθεί περισσότερες από 8.800 αιτήσεις, για αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 3,24 δισ. ευρώ.Μόνο τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν 856 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε μηνών, αντιστοιχούν σε σύνολο 290 εκατ. ευρώ,ενώ οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα αριθμούν τις3.628.Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίαςείχε περάσει βελτιώσεις στον Εξωδικαστικό που σχετίζονται με:
•τον καθορισμό του επιτοκίου σε 3% σταθερό (ήταν euribor συν 5 μονάδες),
•την αποδοχή υποβολής αίτησης ακόμη για μία και μοναδική οφειλή (π.χ. ένα στεγαστικό δάνειο),
•την υποχρεωτική αιτιολόγηση απόρριψης της ρύθμισης,
•την ένταξη και νέου τύπου οφειλών, όπως προς την τοπική αυτοδιοίκηση.
 
Νέοι κανόνες για τους servicers:
Στο νομοσχέδιο θα συμπεριληφθούν και οι νέοι κανόνες για τηνλειτουργία των εταιρειών διαχείρισης.
Η αγορά και η διαχείρισητων κόκκινων» δάνειωνθα διέπεται από αυστηρότερους κανόνες προστασίας των οφειλετών, επιβάλλοντας στις εταιρείεςδιαχείρισης συγκεκριμένες υποχρεώσεις.
Σε αυτές θα περιλαμβάνονται η εκτενής και προσωποποιημένηπληροφόρηση προς τον δανειολήπτη για την οφειλή του και όλες τιςεπιμέρους παραμέτρους της εξυπηρέτησης της, προβλέποντας καιτη δημιουργία βάσης δεδομένων από τους servicers.
Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες διαχείρισης θα οφείλουν ναυποβάλλουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα στο Υπουργείο ΕθνικήςΟικονομίας & Οικονομικών αναλυτικά στοιχεία για την εξυπηρέτησητων δανειοληπτών, τα παράπονα που δέχονται από τουςτελευταίους, αλλά και τις ρυθμίσεις που τους προσφέρονται.
Η μητήρηση των παραπάνω θα οδηγεί στην επιβολή ποινών στιςεταιρείες διαχείρισης.
Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναμένεται να προβλέπεται και η δυνατότητα αναχρηματοδότησης μη εξυπηρετούμενων δανείων απόμη τραπεζικά ιδρύματα και η δημιουργία νέων προϊόντωνχρηματοδότησης.
Επίσης, θα περιλαμβάνεται ο Ηρακλής ΙΙΙ για την διαχείριση των κόκκινων δανείων των μικρότερων τραπεζών όπωςκαι οι βελτιώσεις του Φορέα Ακινήτων για τους ευάλωτους δανειολήπτες ώστε να καταστεί ελκυστικός για τη συμμετοχήιδιωτών.